• Επιμελητήριο Καβάλας.
 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
 • Οργανισμός Λιμένος Καβάλας.
 • Δήμος Καβάλας.
 • Δήμος Χρυσούπολης.
 • ΔΕΥΑ Καβάλας.
 • ΔΕΥΑ Χρυσούπολης.
 • ΔΕΥΑ Δράμας.
 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
 • Περιφερειακό Ταμείο Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
 • ΚΕΤΑ ΑΜΘ.
 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης.
 • Αναπτυξιακή Καβάλας.
 • Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας.
 • Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Καβάλας.
 • Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Ροδόπης.
 • Ένωση Εμπόρων, Βιοτεχνών & Επαγγελματιών Σουφλίου.