Οι συνεχείς αλλαγές του επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο δημιουργεί την ανάγκη προσαρμογής και αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων προκειμένου να ανταποκριθούν στα μεταβαλλόμενα χρημοτοικονομικά δεδομένα και για τον λόγο απαιτείται να υπάρχει στρατηγικός και επιχιερησιακός σχεδιασμός που να οδηγεί σε αναδιοργάνωση των διοικητικών, διαχειριστικών και παραγωγικών λειτουργιών της επιχείρησης. Η εταιρία μας έχοντας μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο αυτό παρέχει υπηρεσίες που αφορούν:

  • Ανάλυση Εσωτερικού & Εξωτερικού Περιβάλλοντος.
  • Ανάλυση SWOT.
  • Στρατηγικοί Στόχοι.
  • Διαχείριση και Αξιολόγηση Οργανωτικής Δομής - Ανθρώπινου Δυναμικού.
  • Τεχνολογικός Εκσυγχρονισμός
  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση.
  • Εναλλακτικές Χρηματοδοτήσεις.
  • Διαχείριση Υποχρεώσεων Επιχείρησης.
  • Υπαγωγή σε Πτωχευτικό Δίκαιο (άρθρο 99/ άρθρο 107).