Αυξάνεται ο προϋπολογισμός και ο αριθμός των ωφελούμενων σε 3 προγράμματα
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.
Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Χαρίτσης, αυξάνονται συνολικά κατά
156 εκατομμύρια ευρώ οι προϋπολογισμοί τριών δράσεων επιχειρηματικότητας
που συγκέντρωσαν μεγάλο
ενδιαφέρον...