Ανακοινώθηκε η παράταση υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του προγράμματος "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα". Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 24/5/2016.