Ανακοινώθηκε η παράταση υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του προγράμματος Ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων ΑΕΙ - ΤΕΙ. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 10/5/2016.