Ανακοινώθηκαν απο τον ΟΕΑΔ τα νέα προγράμματα απασχόλησης Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών καθώς επίσης και το χρονοδιάγραμμα προκήρυξής των.

Στόχος των νέων προγραμμάτων είναι να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις προς το μοντέλο της εγγυημένης απασχόλησης, με την προϋπόθεση ότι ένα ποσοστό των ανέργων που θα συμμετάσχουν σε αυτά, να συνεχίσει να εργάζεται και μετά τη λήξη των εν λόγω προγραμμάτων. Αναλυτικά τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν  στους επόμενους έξι μήνες......