Σε επτά ανέρχονται οι νέες προσκλήσεις του ΕΣΠΑ στο πεδίο της επιχειρηματικότητας που θα ανακοινωθούν, μέχρι το τέλος του έτους και συγκεκριμένα αναμένονται οι εξής προσκλήσεις....