Αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να ενεργοποιηθεί ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών προς όφελος των επιχειρηματιών και επαγγελματιών.

Η διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού μπορεί να καταλήξει ακόμη και σε διαγραφή του 95% των οφειλόμενων προσαυξήσεων, προστίμων και ΦΠΑ, αλλά και ευνοϊκές ρυθμίσεις για χρέη προς το Δημόσιο, εφόσον όμως υπάρχει σχετική γνωμοδότηση από την έκθεση βιωσιμότητας...