Ένεση ρευστότητας συνολικού ύψους 80 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού μέσω προγράμματος χρηματοδότησης "ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ". Συγκεκριμένα το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συγκεκριμένα των τουριστικών (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις θαλάσσιου τουρισμού, γραφεία ενοικίασης γραφείων κτλ ) αλλά και των επιχειρήσεων από τον κλάδο της εστίασης.

Η δράση  παρέχει δάνεια ύψους από 10.000-30.000 ευρώ με ευνοϊκούς όρους και ειδικά για τα μικρά νησιά, κάτω των 3.100 κατοίκων, πλήρη επιδότηση επιτοκίου και θα αφορά στην υλοποίηση ενεργειών εκσυγχρονισμού, ανακαίνισης, αισθητικής βελτίωσης και κάλυψης λειτουργικών αναγκών επιχειρηματικής ανάπτυξης των νησιωτικών επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που συμβάλουν στην αναβάθμιση της συνολικής ποιότητας του προσφερόμενου προϊόντος.

Στο πρόγραμμα μπορούν να εντάσσονται τόσο υπό ίδρυση ή νέες όσο και υφιστάμενες επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες χρηματοδότησης προβλέπονται να είναι απλοποιημένες ούτως ώστε να μπορούν να υπαχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσονται και κωδικοί (επαγγέλματα) που δεν καλύπτονται σήμερα από το πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ήδη τρέχει στη μεταποίηση, τον τουρισμό, το εμπόριο και τις υπηρεσίες.

Η συγκεκριμένη δράση θα χρηματοδοτηθεί από κονδύλια του ΕΣΠΑ μέσω του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ).