Στη χρηματοδότηση προτάσεων που πέρασαν το κατώφλι βαθμολογίας του SME Instrument της Ε.Ε. (Horizon 2020), δηλαδή έλαβαν τη «σφραγίδα αριστείας» (seal of excellence) ως ιδιαίτερα καινοτόμες, αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν, στοχεύει δράση του ΕΣΠΑ με εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2017.

Προκειμένου να μη μείνουν αναξιοποίητες οι προαναφερθείσες προτάσεις, η Ε.Ε. ανέλαβε την πρωτοβουλία Seal of Excellence, χορηγώντας πιστοποιητικά αριστείας και παρακινώντας τα κράτη-μέλη να χρηματοδοτήσουν από πόρους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) τις επιχειρήσεις που έχουν λάβει πιστοποιητικό αριστείας....