Επιδοτήσεις, σταθερό φορολογικό συντελεστή για 12 χρόνια, διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης και φοροαπαλλαγές προβλέπει, μεταξύ άλλων, ως κίνητρα για την υλοποίηση επενδύσεων ο νέος αναπτυξιακός νόμος.

Τα είδη ενισχύσεων που προβλέπονται στον νέο αναπτυξιακό νόμο και τα οποία μπορεί να παρασχεθούν μεμονωμένα ή συνδυαστικά είναι τα εξής......