Επιχειρηματικά Νέα

Στη χρηματοδότηση προτάσεων που πέρασαν το κατώφλι βαθμολογίας του SME Instrument της Ε.Ε. (Horizon 2020), δηλαδή έλαβαν τη «σφραγίδα αριστείας» (seal of excellence) ως ιδιαίτερα καινοτόμες, αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν, στοχεύει δράση του ΕΣΠΑ.
Περισσότερα
Επιδοτήσεις, σταθερό φορολογικό συντελεστή για 12 χρόνια, διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης και φοροαπαλλαγές προβλέπει, μεταξύ άλλων, ως κίνητρα για την υλοποίηση επενδύσεων ο νέος αναπτυξιακός νόμος.
Περισσότερα
Στόχος της δράσης, η οποία αναμένεται να προκηρυχθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα, είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς, επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Περισσότερα
Ο σκοπός του νέου Επενδυτικού Νόμου είναι η ενίσχυση των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων των επιχειρήσεων, δηλαδή των επενδύσεων που προτίθενται να πραγματοποιήσουν οι Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις σε υλικά και άυλα πάγια στοιχεία ενεργητικού.
Περισσότερα
Δεκαετή χαμηλότοκα δάνεια συνολικού ποσού 360 εκατ. ευρώ θα παρέχει το νέο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας προς τους παραγωγούς καθώς και τις μεταποιητικές επιχειρήσεις γεωργικών προιόντων που πρόκειται να επενδύσουν φέτος μέσω των ανάλογων κοινοτικών προγραμμάτων.
Περισσότερα