Ξεκινάει τις επόμενες ημέρες η δράση που αφορά την ενίσχυση νέων ή υπό ίδρυση τουριστικών επιχειρήσεων.

Στο πρόγραμμα είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια που αφορούν:

  • τη δημιουργία νέας μικρομεσαίας τουριστικής επιχείρησης και την υποστήριξη της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη.
  • επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ολοκλήρωση καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση

Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και συμβάλλουν ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας....