Η Δράση με συνολικό προϋπολογισμό € 550.000.000 έχει σαν στόχο την προώθηση της  επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση των επενδύσεων, καθώς και το γενικότερο δημόσιο συμφέρον, ενόψει της υφιστάμενης οικονομικής συγκυρίας, μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.

Αφορά σε παροχή δανείων με επιδότηση επιτοκίου μέσω συνεπένδυσης (1:1) του Ταμείου και των συνεργαζόμενων τραπεζών. Τα δάνεια είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά λόγω της μειωμένης επιβάρυνσης επιτοκίου κατά 50% δεδομένου ότι τα κεφάλαια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας παρέχονται άτοκα.