Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοίνωσε την επικείμενη πρόσκληση που αφορά την ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Κλάδο Χημικών – Πολυμερών Υλικών. Το πρόγραμμα αυτό αφορά αποκλειστικά και μόνο τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)......