Ανακοινώθηκαν οι προδιαγραφές του νέου Μέτρου 3.1.8 που αφορά την Υγεία και Ασφάλεια Αλιέων επί των Αλιευτικών Σκαφών.

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών των αλιέων....