Ανακοινώθηκε επίσημα η επικείμενη προκήρυξη του προγράμματος "Σύγχρονη Μεταποίηση". Στόχος του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων και αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέες ή διαφοροποιημένες γραμμές παραγωγής, προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες με εξωστρεφή προσανατολισμό......