Τα προγράμματα LEADER αφορούν επιχορηγήσεις του αγροτουριστικού και αγροδιατροφικού τομέα σε επιλεγμένες περιοχές παρέμβασης σε όλη την Ελλάδα.

Ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 35%έως 60% του επιλέξιμου επενδυτικού προϋπολογισμού ο οποίος ανάλογα με τη δράση την οποία αφορά δύναται να φτάσει έως τις 600.000€.