Η Το πρόγραμμα "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας:Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση"στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην εστίαση, στην εκπαίδευση και στην παροχή υπηρεσιών παιδικού - βρεφονηπιακού σταθμού, ροκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους....