Το πρόγραμμα Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» αναφέρεται στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων που αφορούν την δημιουργία νέων τουριστικών μονάδων ή/και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού....