Το πρόγραμμα «JEREMIE FRSP For Enterpreneurship», αφορά την χρηματοδότηση – δανειοδότηση Μικρομεσαίων Ελληνικών Επιχειρήσεων από το Ευρωπαικό Ταμείο Επενδύσεων από κοινού και ισομερώς με το ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα η τράπεζα ALPHA BANK υπέγραψε σύμβαση με το Ευρωπαικό Ταμείο Επενδύσεων για την συμμετοχή της στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και επομένως οι ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν για πολλές επιχειρηματικές ανάγκες.