Το Eλληνικό Επενδυτικό Ταμείο IFG, στο οποίο συμμετέχει η Γερμανική Αναπτυξιακή Τράπεζα KFW και το Ελληνικό Δημόσιο και αφορά την χρηματοδότηση 200 εκ ευρώ σε ελληνικές επιχειρήσεις μέσω των τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ & EUROBANK, δέχεται αιτήσεις χρηματοδότησης από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (υπο σύσταση, νεοσύστατες & υφιστάμενες) με σκοπό την άμεση χορήγηση ευέλικτων χρηματοδοτήσεων. Τα δάνεια θα καλύπτουν όλες τις επιχειρηματικές ανάγκες και θα παρέχονται με ευνοικούς όρους