Πρόγραμμα υποστήριξης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων/μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων.

Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται άνεργοι και αυτοαπασχολούμενοι  που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου...