Ξεκινάει εντός ολίγων ημερών η δράση που αφορά τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη παραγωγή προϊόντων με αξιοποίηση πρώτης ύλης......