Οδηγούμε τις επιχειρήσεις στον δρόμο της ανάπτυξης προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της νέας οικονομικής εποχής.

Η ανακάλυψη νέων μεθόδων και πρακτικών με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις αποτελεί στρατηγική μας επιλογή.

Η στενή συνεργασία με τους πελάτες μας στοχεύει σε κοινή πορεία βελτίωσης και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την δική τους επιτυχία.

Πιστεύουμε βαθιά ότι η γνώση και εξειδίκευση των στελεχών μας αποτελεί το σημαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρίας μας.

Η χρήση ανακυκλώσιμων υλικών και η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της πολιτικής ποιότητας της εταιρίας μας.

Νέα

Αύξηση προϋπολογισμού σε 3 προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

Αυξάνεται ο προϋπολογισμός και ο αριθμός των ωφελούμενων σε 3 προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Περισσότερα

Νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να ενεργοποιηθεί ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών προς όφελος των επιχειρηματιών και επαγγελματιών.

Περισσότερα

Δράση Seal Of Excellence

Στη χρηματοδότηση προτάσεων που πέρασαν το κατώφλι βαθμολογίας του SME Instrument της Ε.Ε. (Horizon 2020), δηλαδή έλαβαν τη «σφραγίδα αριστείας» (seal of excellence) ως ιδιαίτερα καινοτόμες, αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν, στοχεύει δράση του ΕΣΠΑ.

Περισσότερα

Νέες προκηρύξεις προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αναμένονται εντός του Σεπτεμβρίου οι νέες προκηρύξεις προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Περισσότερα

Προκηρύξεις Προγραμμάτων

Πρόγραμμα "ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Περισσότερα

Πρόγραμμα "ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΣΤΙΑΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην εστίαση, στην εκπαίδευση και στην παροχή υπηρεσιών παιδικού - βρεφονηπιακού σταθμού.

Περισσότερα

Πρόγραμμα "ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ".

Η Δράση «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» εστιάζεται σε ενισχύσεις επιλέξιμων δαπανών με απλοποιημένη διαδικασία άμεσης αξιολόγησης των δυνητικών δικαιούχων.

Περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ"

Το πρόγραμμα αφορά την ψηφιακή αναβάθμιση των ΜΜΕ επιχειρήσεων με σκοπό την προσαρμογή τους στις νέες τεχνολογίες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Περισσότερα

Εταιρικές Ανακοινώσεις

Ολοκλήρωση Προγράμματος Διαρθρωτικής Προσαρμογής της εταιρίας ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ ΤΡΟΦΕΑΣ Α.Ε.

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της εταιρίας ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ ΤΡΟΦΕΑΣ Α.Ε., που είχε αναλάβει η εταιρία μας στα πλαίσια του προγράμματος της ΕΙΕΑΔ "Διαρθρωτική Προσαρμογή Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν απο 20-49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης".

Περισσότερα

Ολοκλήρωση Προγράμματος Διαρθρωτικής Προσαρμογής της εταιρίας ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Α.Ε.

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της εταιρίας ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Α.Ε. που είχε αναλάβει η εταιρία μας στα πλαίσια του προγράμματος της ΕΙΕΑΔ "Διαρθρωτική Προσαρμογή Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν απο 20-49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης".

Περισσότερα