Στα πλαίσια του προγράμματος της ΕΙΕΑΔ, Πρόσκληση Γ "Διαρθρωτική Προσαρμογή Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν απο 20-49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης", ολοκληρώθηκαν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που είχε αναλάβει η εταιρία μας καθώς οι  διαδικασίες παρακολούθησης - υλοποίησης του έργου της ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Α.Ε. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλάμβανε συμβουλετικές υπηρεσίες σε θέματα χρηματοδοτήσεων, διασφάλισης ποιότητας και διαχείρησης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και ενέργειες κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης για 25 εργαζόμενους της επιχείρησης.