Στα πλαίσια του προγράμματος του ΟΑΕΔ "Διαρθρωτική Προσαρμογή Επιχειρήσεων που ασχολούν άνω των 50 εργαζόμένων εντός της οικονομικής κρίσης", ολοκληρώθηκαν τα έργα των επιχειρήσεων που είχαν εγκριθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και για τα οποία η εταιρία μας είχε αναλάβει την παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών και τις διαδικασίες παρακολούθησης - υλοποίησης των έργων αυτών. Το φυσικό αντικείμενο των εργων αυτών περιλάμβανε συμβουλετικές υπηρεσίες σε θέματα χρηματοδοτήσεων, διασφάλισης ποιότητας και διαχείρησης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και ενέργειες κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης.