Εταιρικές Ανακοινώσεις

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της εταιρίας ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ ΤΡΟΦΕΑΣ Α.Ε., που είχε αναλάβει η εταιρία μας στα πλαίσια του προγράμματος της ΕΙΕΑΔ "Διαρθρωτική Προσαρμογή Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν απο 20-49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης".
Περισσότερα
Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της εταιρίας ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Α.Ε. που είχε αναλάβει η εταιρία μας στα πλαίσια του προγράμματος της ΕΙΕΑΔ "Διαρθρωτική Προσαρμογή Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν απο 20-49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης".
Περισσότερα
Στα πλαίσια του προγράμματος του ΟΑΕΔ "Διαρθρωτική Προσαρμογή Επιχειρήσεων που ασχολούν άνω των 50 εργαζόμένων εντός της οικονομικής κρίσης", ολοκληρώθηκαν τα έργα των επιχειρήσεων που είχε αναλάβει η εταιρία μας.
Περισσότερα