Τα γενικά στοιχεία και πληροφορίες της εταιρίας φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Επωνυμία Εταιρίας

Οθωναίος & Συνεργάτες Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

Διακριτικός Τίτλος

ΟΘΩΝΑΙΟΣ Συμβουλευτική Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

Εταιρικό Κεφάλαιο

60.000,00 ΕΥΡΩ

Είδος Εισφοράς

Κεφαλαιακή

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

122503630000

Διεύθυνση

Ομονοίας 68 & 3η Πάροδος Παύλου Μελά, 65403 Καβάλα

Διαχειριστής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΘΩΝΑΙΟΣ

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

info@othoneos.gr