Αν θέλετε να λαμβάνουμε υπόψιν το βιογραφικό σας σημείωμα για τις νέες θέσεις εργασίας που ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα μας στείλτε μας με email το βιογραφικό σας σημείωμα σε μορφή Adobe Acrobat (pdf) ή Word (doc ή docx) στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:

info@othoneos.gr